Treballs estudiants

En aquest apartat podreu consultar i descarregar-vos els treballs de recerca realitzats per estudiants universitaris sobre diferents aspectes de les Terres de l’Ebre en els quals han tingut algun paper, ja sigui en la cotutorització dels treballs com en el suport logístic o simplement el proveïment de dades.

Des dels inicis, i en coherència amb les funcions que ha de desenvolupar una reserva de la biosfera, ha tingut una clara vocació d’acollida i ajuda a la formació d’estudiants universitaris, els quals han col·laborat amb la presa de dades ambientals i en la seua anàlisi mitjançant estades de voluntariat, pràctiques en empresa o fent treballs de final de carrera o màster.

Aquest apartat del web està dedicat a recopilar tot aquest coneixement generat per posar-lo a l’abast d’altres estudiants, experts o gestors per a la seva profundització o anàlisi professional. Les dades o els resultats que contenen poden no haver sigut verificades, motiu pel qual aquest organisme no té perquè compartir-ne les conclusions. Es tracta de treballs on es prioritza la formació de l’estudiant per damunt dels resultats de l’estudi.

Podeu fer una cerca o un filtratge per paraula de qualsevol camp (títol, autor, paraula clau, etc.) i descarregar-vos la memòria i els documents annexos.

AutorTítol del treballTipus de treballanyArxius
Usuari 10000
Usuari 20000
Usuari 30000
Usuari 40000
Usuari 50000
Usuari 10000
Usuari 20000
Usuari 30000
Usuari 40000
Usuari 50000