Per què és útil l’Obsate?

L’Observatori Socioambiental de les Terres de l’Ebre s’adreça a:

Empreses i agents socioeconòmics

Les dades i anàlisis incloses en l’Obsate poden ser d’utilitat per a la presa de decisions estratègiques en un context d’alta incertesa. Així, els agents necessiten dades i anàlisis rigoroses, completes i representatives.

Administracions

Les administracions públiques, en el nostre cas bàsicament de naturalesa local, necessiten informació que permeti monitoritzar i conéixer el context en què es mouen amb una triple dimensió social, econòmica i  mediambiental. Aquesta informació permet, així mateix, guiar les estratègies i polítiques de les administracions.

Ciutadania

La població ha d’estar ben informada com a mecanisme per a la seva formació d’opinions i coneixement. L’Obsate esdevé una eina valuosa com a mecanisme per a afavorir la transparència i la presa de posicions sobre bases fonamentades.

Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació són un canal bàsic informatiu per a la ciutadania i els agents. Per a decidir i redactar les notícies els calen dades i anàlisis rigoroses.