Pect Ebrebiosfera

L’objectiu del PECT EbreBiosfera és ser l’eix vertebrador del creixement econòmic de les Terres de l’Ebre

PECT EbreBiosfera és l’acrònim del Projecte d’especialització i competitivitat territorial de la reserva de la biosfera Terres de l’Ebre, centrat a impulsar els sectors líders amb potencial endogen mitjançant l’ús intensiu de les TIC i la transferència de coneixement i la innovació.

Es desenvolupa en l’àmbit de les Terres de l’Ebre i compta amb la participació d’entitats de les quatre comarques ebrenques (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre).

És una iniciativa que promou un canvi en el model econòmic territorial en favor del coneixement, la innovació, la generació d’activitat econòmica i empresarial i l’ocupació de qualitat i es fonamenta en el desenvolupament de la reserva de la biosfera com a eix vertebrador del desenvolupament econòmic territorial.

Dins el PECT EbreBiosfera s’inclou l’Observatori Socioambiental de les Terres de l’Ebre, un projecte impulsat pel Campus Terres de l’Ebre de la URV, situat a Tortosa, per tal que esdevingui un espai que faci de nexe entre idees i projectes innovadors, talent, fonts de finançament, empreses i professionals, etc., amb l’objectiu d’aprofitar les sinergies que se’n derivin en benefici del territori.

 

Entitats participants en el PECT EbreBiosfera:

Els projectes del PECT EbreBiosfera i les corresponents operacions aborden quatre objectius específics FEDER, tots emmarcats en dues de les tres prioritats de l’ECAT 2020: la d’innovació i coneixement i la de dinamisme empresarial.

Coordinació Consell Comarcal del Baix Ebre.
Socis beneficiaris: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), Universitat Rovira i Virgili (URV), Fundació Agroterritori, CENFIM, Consell Comarcal del Baix Ebre, Ajuntament d’Amposta.
Socis no beneficiaris: Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Operacions del PECT EbreBiosfera liderades pels socis beneficiaris:

ENTITAT OPERACIÓ
Consell Comarcal del Baix Ebre Op. Coordinació
Universitat Rovira i Virgili Op. 1.2 Observatori Socioambiental per a la transferencia de dades, l’emprenedoria i l’autoavaluació
Op. 4.2. Entorn Innovador EbreBiosfera
COPATE Op. 2.1. Simbiosi Rural: Banc de Terres i Serveis Agraris
Op. 2.2. Fitoderivats: Innovació i cadena de valor agroforestal
Op 2.3. Rural Smart Energy
Fundació Agroterritori Op 3.2. Plataforma per a l’impuls del Sistema Agroalimentari Innovador (SAI)
CENFIM Op. 3.4. Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’hàbitat
Ajuntament d’Amposta Op 4.1. Creació del Fablab Terres de l’Ebre

El PECT EbreBiosfera és un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.